V besedi je moč! Tudi takrat, ko govorimo o izterjavah.

08.01.2016 - avtor: detektiv Žiga Primc

Neplačevanje ali plačevanje z večjo zamudo povzroči nastanek zapadlih terjatev, le-te pa ogrožajo likvidnost vašega podjetja. Izterjava je tako proces, ki je nujen za učinkovito poslovanje podjetja. Izpad plačil je med najpogostejšimi vzroki za plačilno nesposobnost, saj ogroža denarni tok družbe ne glede na njeno velikost.

Razlogi za neplačevanje so lahko različni. V težkih časih, ki so po besedah nekaterih že za nami, po mnenju drugih pa še vedno močno prisotni, se je problematika dolžniško-upniškega razmerja precej razrasla. Dokaz za to je tudi nastanek številnih podjetij za odkup terjatev in služb za izterjavo, ki se le-te lotevajo na različne načine. Sam bom v grobem razdelil dolžnike na dve skupini, na tiste, ki doživljajo življenjski "padec" in tiste, ki enostavno ne želijo plačati dolgov in se temu, kljub dobremu finančnemu stanju, izogibajo.

Kako doseči izterjavo?

Sistem nam omogoča, da zoper dolžnike vložimo izvršbo. To lahko storimo takrat, ko imamo dokaz o dolžniško-upniškem razmerju in roku zapadlosti plačila. Če dolžnik izvršbe ne plača nastopi izvršitelj, ki dolžniku zarubi premoženje v vrednosti dolga in pripadajočih obresti ter drugih stroškov, ki so pri samem postopku nastali. Upniki pogosto pozabijo, da je za uspešen rubež potrebno dokazati dolžnikovo premoženje. Pri dokazovanju vam lahko izvrstno pomaga detektiv. Tovrsten pristop ima smisel takrat, ko dolžnik dejansko ima kaj premoženja. Zato je nujno, da se izognemo nepotrebnim stroškom, dobro predhodno informiranje o dolžniku, ki nam pokaže ali je sploh smiselno iti v izvršbo. Izkušnje kažejo, da je pred-sodna izterjava hitrejša in učinkovitejša. Napačna izterjava

Organizacije, ki poslujejo z večjim številom poslovnih partnerjev ne pošiljajo izvršb kar po tekočem traku. S svojimi poslovnimi partnerji imajo lahko dolgoročne pogodbe in nameravajo z njimi poslovati tudi v prihodnje, kljub trenutnemu dolgu. Poleg tega morajo skrbeti za svoj ugled, pri čemer pa pretirano oster pristop ne pomaga. Večina organizacij ima glede terjatev poskrbljeno tako, da jih prepustijo svojemu komercialnemu ali računovodskemu oddelku. To pomeni, da oseba ali osebe zaposlene v tem oddelku poleg svojega tekočega dela opravljajo še naloge izterjevalca dolgov. To pomeni, da tovrstno delo ni prioritetno, ampak je postavljeno na stranski tir in temu primerna je tudi uspešnost, ki pa je odvisna tudi od drugih dejavnikov. Glede na pomembnost uspešnih terjatev pri zagotavljanju likvidnosti organizacije pa bi se s tem vsekakor moral ukvarjati nekdo, ki bi mu bila to prioriteta.

Ali so zunanji izterjevalci uspešnejši?

Odgovor je pritrdilen. Razlog za to pa tiči v naslednjih dejavnikih:

  • Zunanji izterjevalci nimajo daljše zgodovine oziroma odnosa z dolžnikom, kot jo imajo zaposleni v določeni organizaciji, kar pomeni, da ni čustvene vpletenosti;
  • Izterjava vaših dolgov je njihovo primarno delo, ki se ga lotevajo sistematično, dosledno in vztrajno;
  • Dolžnike obiščejo tudi na domu ali sedežu organizacije in se z njim pogovorijo na štiri oči.

Mehka izterjava Najpomembnejša lastnost dobrega izterjevalca je dobra govorna sposobnost in mirni živci, poleg tega pa mora biti sposoben pridobiti kvalitetne informacije o dolžniku, ki so njegovo orožje pri učinkovitem pogovoru. Zunanji izterjevalci so po navadi uspešnejši, poleg tega pa zaposlenim v organizacijah ostane več časa za opravljanje njihovih primarnih delovnih nalog. S predajo izterjave dolgov zunanjemu izterjevalcu pokažete svojim poslovnim partnerjem, da pri tem mislite resno in ste pripravljeni uporabiti vse razpoložljive resurse, da boste pri tem uspešni. Ob pravi izbiri izterjevalca, ki uporablja mehke metode, gradite tudi na ugledu podjetja, vaš odnos s poslovnimi partnerji pa je velikokrat po tem še bolj trden. Nenazadnje je mehkejši pristop k izterjavi dolgov uspešnejši na dolgi rok kot pa drugi, bolj trdi načini.

Seveda je izbira izterjevalca ali družbe za izterjave lahko dvorezen meč. Tako kot lahko pripomore k vašemu ugledu ob izbiri pravega ponudnika, lahko tudi škoduje ob izbiri napačnega. Vzemite si čas pri tovrstni izbiri in če bo le-ta pravilna boste pridobili novega poslovnega partnerja, ki bo kmalu postal nepogrešljiv.

Varnostna priporočila in novice