Poizvedovanje o osebah in predmetih

Detektivi pri svojem delu pogosto iščemo oziroma zbiramo informacije o pogrešanih ali skritih osebah, pogrešanih ali odtujenih predmetih. Poizvedovanje o osebah in predmetih poteka z uporabo osebne zaznave in tehničnih sredstev ter digitalno analizo podatkov.

Razlogi zakaj se določene osebe skrijejo so različni. Pogosto gre za izmikanje, ko je v teku izvršilni postopek zoper njih ali pa postopek ne more biti sprožen, ker ni mogoče vročiti sodnega pisanja. Pogosto je določene podatke možno pridobiti iz elektronskih virov, saj odvisnost posameznikov od informacijske tehnologije v procesu skrivanja ne preneha. Vedno pa je kljub informacijski podpori potrebno tudi terensko delo in poizvedovanje od oseb.

Varnostna priporočila in novice