Dolžniki

V primeru izogibanja plačila dolžnika je potrebno dolg izterjati. Izterjava je pogostokrat neuspešna, saj izvršitelji ne razpolagajo z informacijo o vsem premoženju dolžnika, kar posledično pomeni, da dolga ne morejo izterjati, kljub pravnomočni odločbi. Upniki morajo podatek o premoženju dolžnika predložiti pred začetkom same izterjave, za kar pa je priporočljivo posredovanje detektiva. Za naročnike poiščemo premoženje dolžnika in poskrbimo za uspešno opravljeno izterjavo, v primeru skrivanja dolžnika pa le-tega tudi poiščemo.

Pridobivamo tudi dokaze o samem skrivanju premoženja (prepis na družinske člane, po nastanku dolga) in na željo naročnika zastopamo njegove interese na mestu izterjave dolga, ali pa celoten postopek opravimo sami. Več o načinih izterjave dolgov si lahko preberete v prispevku na šem blogu z naslovom "V besedi je moč! Tudi takrat, ko govorimo o izterjavah."

Varnostna priporočila in novice