Pridobivanje dokaznega gradiva za sodišče

Dokazno gradivo zbiramo z uporabo osebne zaznave in tehničnih sredstev, s katerimi zavarujemo dokaze (tudi) za dokazovanje upravičenj stranke na sodišču. Omenjena tehnična sredstva in osebno zaznavo se uporablja za primere, ko dokazov ni mogoče pridobiti na drug način. Tovrstno pridobivanje dokazov se izvaja v skladu z določili Zakona o detektivski dejavnosti (Ur. list RS, št. 17/2011), kjer je definirano opravljanje tovrstnih upravičenj in sicer na način, da se dokaze pridobiva:

  • na javnih krajih,
  • iz javnih krajev,
  • na javno dostopnih odprtih in zaprtih prostorih,
  • iz krajev in prostorov, ki so vidni z javno dostopnega kraja in prostora.

Pri pridobivanju dokazov spoštujemo človekove pravice, kar zagotavlja njihovo trdnost na sodišču, saj pravilno pridobljene dokaze nasprotna stranka težko izpodbija.

Zbiranje dokazov za postopek

Varnostna priporočila in novice