Delo na črno

Kolikšen odstotek dejavnosti v vaši panogi se opravlja brez potrebnih dovoljenj, licenc ali dejanske registracije dejavnosti?

Natančnih podatkov o dejanskem stanju ni, ker se pojava ne da izmeriti, lahko se ga le oceni. Ocena razširjenosti omenjenega pojava je v Sloveniji in Evropski Uniji visoka. Definicija pravi, da gre pri delu na črno za sicer po naravi zakonito plačano delo, vendar pa ni prijavljeno javnim avtoritetam. V to kategorijo ne štejemo nelegalnih aktivnosti (npr. prostitucija, prodaja drog, itd.).

Delo na črno se lahko izvaja v delni ali popolni obliki. Lahko je v obliki, kjer je plača zaposlenega izplačana delno, preostanek pa gre zaposlenemu neposredno, s čimer se izogne plačilu davkov. Druga oblika dela na črno pa se izvaja na način, kjer med delodajalcem in delavcem ni nobene pogodbe o zaposlitvi in s tem ob plačilu delavca niso plačani nobeni davki.

Pogosta je tudi oblika opravljanja dejavnosti v primeru:

  • ko pravni subjekt nima z zakonom predpisanih listin za opravljanje dejavnosti,
  • ko ima oseba ali subjekt prepoved opravljanja dejavnosti,
  • ko tuji pravni subjekt opravlja dejavnost brez registrirane podružnice ali predpisanega dovoljenja,
  • ko oseba ali pravni subjekt ne opravljata dejavnosti v skladu z zakonom.

Zasebni detektivi za naše naročnike pridobivamo dokaze, s katerimi lahko ti uspešno nastopijo pred pristojnimi organi (inšpektorati) in si s tem zagotovijo tržni delež, ki jim pripada.

Varnostna priporočila in novice