Disciplinske kršitve

Naštete disciplinske kršitve niso edine kršitve te vrste, saj so pogosti tudi primeri neupravičene uporabe službenih vozil, neracionalne izrabe delovnega časa, neupravičeno zapuščanje delovnega mesta, itd. Detektivi v tem delu ugotavljamo kdo so disciplinski kršitelji in o njihovih kršitvah zbiramo dokaze.

Zloraba bolniške odsotnosti z dela je v Sloveniji pogost pojav, ki pa je za delodajalce neprijeten, saj je s tem oviran poslovni proces, ki se kaže v sami izvedbi in tudi manjši učinkovitosti. Navadno so odsotne ene in iste osebe, razlogi za to pa so lahko različni (opravljanje pridobitne dejavnosti v času bolniške odsotnosti, potovanje, razna dela doma, itd.). Pri zlorabi gre za zavestno kršitev navodil osebnega zdravnika, ki za delodajalca prvih trideset dni predstavlja finančno breme, vseskozi pa pomanjkanje kadra. Več o tematiki bolniške odsotnosti si lahko preberete na našem blogu v prispevku: "Bolniška odsotnost: Gre res za lov na reveže?"

Bolniške odsotnosti preverjamo na dva načina:

  • s formalnimi kontrolami in
  • z nadzori skozi daljše časovno obdobje.

Dokaze pridobivamo na osnovi pridobljenega zdravniškega reda od osebnega zdravnika, iz katerega tudi izhajajo kršitve, saj je v zdravniškem redu določeno, kaj zaposleni v času bolniške odsotnosti sme in kaj ne.

Ko gre za sum dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, naročnikom nudimo preizkus alkoholiziranosti njihovih zaposlenih z alkotesterjem Dreager 6510 in testi za iskanje prisotnosti prepovedanih substanc.

Varnostna priporočila in novice