Osebno vročanje

Vročanje detektiva

Osebna vročanja izvajamo v času od 6.00 do 22.00 ure na domačem naslovu ali na delovnem mestu naslovnika. Po potrebi tudi ugotavljamo dejansko prebivališče osebe, ki ji je pisanje potrebno vročiti.

Navadno se osebno vročanje opravlja v primerih, ko gre za vročanje:

  • Sklepa o izvršbi,
  • Odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
  • Sodnega pisanja,
  • Vabila na glavno obravnavo,
  • Sodne pošiljke,
  • Obtožnega predloga,
  • Sklepa o disciplinski kršitvi,
  • Itd.

Ob vsaki opravljeni vročitvi naročnik dobi podpisano vročilnico s pripadajočim poročilom o poteku vročitve.

Potrdilo o opravljeni vročitvi je vročilnica, ki je podpisana s strani prejemnika in vročevalca. Prejemnik poleg lastnoročnega podpisa na vročilnico napiše tudi datum vročitve. Če je prejemnik nepismen ali pa se ne more podpisati, jo podpiše vročevalec, ki navede tudi datum vročitve in zapiše razlog zakaj se prejemnik ni podpisal sam. Prejemnik lahko tudi odkloni podpis vročilnice, kar vročevalec navede skupaj z datumom vročitve, s tem pa velja vročitev za opravljeno. Podobno velja tudi v primeru, če prejemnik pisanja ne želi prejeti. V tem primeru vročevalec na vročilnico napiše datum in uro ter razlog odklonitve prejema, pisanje pa pustimo v naslovnikovem stanovanju, s čimer vročitev velja za opravljeno.

Varnostna priporočila in novice