Detektivske storitve

Naša naloga je, da na zakonit, strokoven in učinkovit način naročniku zagotovimo pravilne in izčrpne informacije, s katerimi lahko le-ta:

  • zavaruje svoje interese,
  • poišče osebo, za katero ima upravičen interes,
  • obvaruje svoje premoženje ali doseže vrnitev svojega premoženja,
  • zaščiti svoj poslovni in tržni položaj,
  • zagotovi čim boljši položaj v postopkih, v katerih sodeluje kot stranka.

Informacije pridobivamo diskretno, vse okoliščine konkretnega sodelovanja pa so strogo varovana poslovna skrivnost, kar je tudi temeljno pravilo detektivskega dela. Za pravne in fizične osebe opravljamo tudi svetovalne naloge na področju preprečevanja kaznivih in drugih škodljivih dejanj.

Delujemo v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti (Ur. list RS, št. 17/2011), kateri nam daje pooblastila za pridobivanje podatkov iz evidenc, ki fizičnim osebam in nekaterim organizacijam niso dostopne. Te evidence so:

  • evidenca registriranih vozil (registrska označba, podatki o lastnikih in podatki o vozilu),
  • register stalnega prebivalstva in centralni register prebivalstva (podatki o osebnem imenu, datum rojstva, enotna matična številka občana, državljanstvo, čas in kraj stalnega in začasnega prebivališča),
  • evidenca zavarovancev (podatki o zaposlitvi, delodajalcu, delovnem mestu in prejšnjih zaposlitvah),
  • slovenski ladijski register in register zrakoplovov (podatki o plovilih in lastnikih).

Detektivske storitve za podjetja

Za podjetja preiskujemo področja poslovnih goljufij, disciplinskih kršitev zaposlenih in pomagamo na področju varovanja informacij ter po potrebi izvajamo računalniško forenziko.

Ker večina slovenskih podjetij nima urejenih pravilnikov in varnostnih politik na različnih področjih svojega delovanja, to predstavlja pomembno varnostno luknjo v primeru incidentov. Pravilniki in varnostne politike omogočajo takojšnje ukrepanje in zavarovanje dokazov, ko se incident pojavi, s tem pa podjetje zavaruje svoje interese in tudi delovna mesta ostalih zaposlenih brez (pre)dolgih postopkov na sodišču.

Ključno je jasno definiranje informacijskega premoženja organizacije, jasno postavljena pravila kaj se sme in kaj ne ter vpeljane varnostne politike, ki so sprejete in podpisane s strani vseh zaposlenih, saj le-te preprečujejo kršitev zakonodaje, predvsem na področju človekovih pravic. Za naše naročnike pripravimo življenjske varnostne politike in jim pomagamo pri vpeljavi v organizacijske procese, s čimer jim omogočimo popoln nadzor nad njihovo organizacijo in njihovim premoženjem, v primeru incidentov pa 24 urno odzivnost.

Varnostna priporočila in novice