Preiskovanje kaznivih dejanj

Je kdo zoper vas storil kaznivo dejanje pa tega sploh ne veste? Kazniva dejanja, ki se preganjajo na zasebno tožbo so:

  • Neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje,
  • Nedovoljena objava zasebnih pisanj,
  • Neupravičena izdaja poklicne skrivnosti,
  • Razžalitev,
  • Obrekovanje,
  • Žaljiva obdolžitev,
  • Opravljanje,
  • Očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja.

Za vas zberemo dokaze v elektronski in fizični obliki, ki jih nato uporabite na sodišču, kjer zastopate svoje interese. Dokazi so pridobljeni v skladu z zakonom in etičnim kodeksom Detektivske zbornice RS.

Pogosti so tudi primeri, ko je dokaze dobro pridobiti pred samo prijavo Policiji, kljub temu, da se dejanja preganjajo po uradni dolžnosti. Tu govorimo predvsem o neplačevanju preživnine in raznih nasilnih dejanjih (pogosta so nasilna dejanja nad starejšimi v domu za ostarele, otroki in ženskami).

Varnostna priporočila in novice